Zabýváme se navrhováním a realizací sadových úprav. Těžištěm činnosti naší firmy je tvorba soukromých zahrad a obytných prostorů u rodinných domů.

Při přípravě i následné realizaci je největší důraz kladen na komunikaci se zákazníkem. Vždy pracujeme až na základě schváleného položkového rozpočtu. Zákazník je ten, kdo je o všem dopředu informován a schvaluje všechny dílčí kroky a případné změny.

S velkým respektem přistupujeme i k práci s rostlinným materiálem a zakládání vegetačních prvků. Ať se jedná o výsadbu vzrostlých stromů, zakládání trávníků nebo práci s trvalkami, vždy se snažíme najít termín, nebo aspoň denní dobu, kdy to bude pro rostliny nejpřirozenější.

Zastáváme názor, že zajímavou zahradu nedělají pouze rostliny, a proto se při navrhování zahrad soustředíme na práci s prostorem, vazbu na architekturu domu a celkové vyznění řešeného prostoru. Z tohoto důvodu je v naší tvorbě často zastoupen kámen, různé druhy dřeva, i jiné, často netradiční stavební materiály, při tvorbě drobných architektonických prvků členících a doplňujících prostor.

Předáním zakázky to pro nás nekončí, snažíme se na naše zahrady vracet i po letech a používat zpětnou vazbu, pro rozšiřování odborných zkušeností.

Okrasné trávy

Zabýváme se též produkcí
okrasných trav.

www.okrasne-travy.cz