Terasy

Realizace zahrad Tábor

Asi nejrozsáhlejší téma se týká široké skupiny zpevněných ploch používaných k odpočinku a trávení volného času. Jako terasa se dá nazvat téměř cokoliv co má zpevněný povrch a dá se na to umístit židle a stůl. V pojetí dnešní zahrady se z terasy stává rozšířený životní prostor, a tomu odpovídá i její případné vybavení.

Při navrhování zahrady přísluší terase nejdůležitější místo a většinou se řeší jako první. Není výjimkou, že hlavní terasa, obvykle situovaná u domu, je doplněna ještě další plochou, na které je umístěno například ohniště. Pro umístění je velmi důležitá orientace ke světovým stranám a v případě že je na slunci, je nutné vyřešit stínění. Často podceňovanou otázkou je celková velikost terasy. Vždy je lepší větší prostor, pro umístění sezení, grilu a odpočinkové zóny je potřeba minimálně 20-25 m2. Volba materiálu použitého na zpevněnou plochu je téměř neomezená, musí vždy respektovat architekturu stavby a okolí. V případě, že není vyřešena jako součást domu, snažíme se vždy o maximální návaznost na zahradu.

Terasa z lomového kamene, zídka zděná do betonu na ztracenou spáru
Terasa z lomového kamene, zídka zděná do betonu na ztracenou spáru
Kamenná dlažba uložená do štěrku
Kamenná dlažba uložená do štěrku
Založení obvodové zídky
Založení obvodové zídky
Dubová terasa doplněná o štěrkový záhon
Dubová terasa doplněná o štěrkový záhon
Pohled z terasy
Pohled z terasy
Teráska z masivních dubových trámů
Teráska z masivních dubových trámů
Broušený povrch bez povrchové úpravy
Broušený povrch bez povrchové úpravy
Pobytový prostor doplněný o sedací trámy
Pobytový prostor doplněný o sedací trámy
Netradiční terasa, mlatový povrch ohraničený lomovými kameny
Netradiční terasa, mlatový povrch ohraničený lomovými kameny
bude doplněna dětským mobiliářem
bude doplněna dětským mobiliářem
Terasa z masivních dubových trámů a opěrnou zídkou u vesnického stavení
Terasa z masivních dubových trámů a opěrnou zídkou u vesnického stavení
Terasa s opěrnou zídkou a ohništěm, dubové sedáky
Terasa s opěrnou zídkou a ohništěm, dubové sedáky
Obvod terasy z dubových trámů
Obvod terasy z dubových trámů