Zídky

Realizace zahrad Tábor

Málokterá zahrada je v naprosté rovině, ale na většině zahrad se kousek rovného trávníku pokoušíme vytvořit, aspoň v bezprostřední blízkosti domu a terasy.  Pro tento účel budujeme různé variace na téma opěrná zídka.

Jedná se o nejčastější a nejoblíbenější rozčlenění prostoru na funkčně rozdílné plochy.  Zídka nejenže je sama dominantou a estetickým prvkem vaší zahrady, ale přirozeně a nenásilně překonává výškový rozdíl. Navíc se ve většině případů stává dalším biotopem, který nám rozšiřuje možný sortiment rostlin použitých na zahradě. Podle volby materiálu (opět kámen, dřevo, betonové prvky apod.) se může stát i útočištěm pro mnoho druhů bezobratlých i plazů (ještěrky).  Překonat výškový rozdíl je možné najednou, nebo ho rozložit do několika teras. Toto řešení nám většinou vytvoří prostor pro různorodou výsadbu, nebo i užitkovou kulturu (vinná réva, drobné ovoce, bylinky). Navíc pozemek vyrovnaný do několika teras mnohem snáz zadržuje drahocennou vodu a není tak náchylný k vysychání.

Překonání terénní nerovnosti pomocí suché zídky z lomového kamene, dubové schody, dubový trám po obvodu pro usnadnění sekání trávníku
Překonání terénní nerovnosti pomocí suché zídky z lomového kamene, dubové schody, dubový trám po obvodu pro usnadnění sekání trávníku
Nízká dělící zídka z dubových trámů doplněná o štěrkový záhon
Nízká dělící zídka z dubových trámů doplněná o štěrkový záhon
Zídka z místního kamene získaného při terénních úpravách
Zídka z místního kamene získaného při terénních úpravách
zakončená kamenným schodištěm
zakončená kamenným schodištěm
Začátek realizace
Začátek realizace
někdy je výhodnější pouze zpevnění svahu kameny
někdy je výhodnější pouze zpevnění svahu kameny
Stav po jednom roce
Stav po jednom roce